Kemikaalineuvonnan verkkosivut on yhdistetty uuteen tukes.fihin, joka on otettu käyttöön 29.5.2018. Nykyisiä kemikaalineuvonnan sivuja ei enää päivitetä. Kemikaalineuvonnan sisällöt löydät jatkossa osoitteesta tukes.fi/kemikaalit.

REACH-asetus

EU-asetus (1907/2006) kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista Lue lisää

CLP-asetus

EU-asetus (1272/2008) kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta Lue lisää

Biosidiasetus

EU-asetus (528/2012) biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä Lue lisää
Päivitetty 28.4.2019