• Tekstikoko aaa

CLP

Haku
Edellinen 1 2 3 Seuraava 
PäiväOtsikko
29.10.2013 Metanolin yhdenmukaistettuun luokitukseen ehdotettu lisäystä - kommentointimahdollisuus
Metanolille ehdotetaan harmonisoitua luokitusta lisääntymisvaarallisuuden osalta. Toteutuessaan luokitus aiheuttaisi rajoituksia metanolin käytölle...
24.10.2013 Yhdenmukaistettu luokitusehdotus fluopyramille - kommentointimahdollisuus
Yhdenmukaistettua luokitusta ehdotetaan syöpävaarallisuuden ja ympäristövaarojen osalta kasvinsuojeluaine fluopyramille. Luokitusehdotusta voi komm...
23.9.2013 Yhdenmukaistettu luokitusehdotus klooribentseenille, 1-metyyli-2-pyrrolidonille, flumioksatsiinille ja propyleenioksidille - kommentointimahdollisuus
Klooribentseenille, 1-metyyli-2-pyrrolidonille, flumioksatsiinille ja propyleenioksidille on jo harmonisoitu luokitus CLP-asetuksen liitteessä VI. ...
5.9.2013 Yhdenmukaistetun luokituksen muutosta ehdotetaan bisfenoli A:lle - kommentointimahdolllisuus
Bisfenoli A:lle ehdotetaan muutosta luokitukseen lisääntymismyrkyllisyyden osalta. Harmonisoiduksi luokitukseksi ehdotetaan kategoriaa 1B nykyisen ...
30.7.2013 Yhdenmukaistettua luokitusta ehdotetaan hydroksi-isoheksyyli-3-syklohekseeni-karboksialdehydille ja bupirimaatille - kommentointimahdollisuus
  Luokitusten ja merkintöjen yhdenmukaistamista ehdotetaan hydroksi-isoheksyyli-3-syklohekseeni-karboksialdehydille ja kasvinsuojeluaineelle bupiri...
12.6.2013 Ainedirektiivin mukaiset yhdenmukaistetut luokitukset luokitusten ja merkintöjen luettelossa
Luokitusten ja merkintöjen luetteloon on lisätty aineiden väistyvän lainsäädännön mukaiset yhdenmukaistetut luokitukset CLP-luokitusten lisäksi. Ti...
12.6.2013 Yhdenmukaistettua luokitusta ehdotetaan tributyylitinayhdisteille ja PHMB:lle - kommentointimahdollisuus
Luokitusten ja merkintöjen yhdenmukaistamista ehdotetaan tributyylitinayhdisteille ja polyheksametyleenibiguanidille (PHMB). Ehdotuksia voi komment...
17.5.2013 Yhdenmukaistettua luokitusta ehdotetaan boorihapolle ja lenasiilille - kommentointimahdollisuus
Luokitusten ja merkintöjen yhdenmukaistamista ehdotetaan boorihapolle ja kasvinsuojeluaineelle lenasiili. Ehdotuksia voi kommentoida 28.6.2013 asti...
16.5.2013 Yhdenmukaistettua luokitusta ehdotetaan kahdelle boraatille ja kasvinsuojeluaineelle - kommentointimahdollisuus
Luokitusten ja merkintöjen yhdenmukaistamista ehdotetaan boraateille dinatriumoktaboraatti, anhydraatti ja dinatriumoktaboraattitetrahydraatti sekä...
2.4.2013 Yhdenmukaistettua luokitusta ehdotetaan kahdelle kasvinsuojeluaineelle ja teollisuuskemikaalille - kommentointimahdollisuus
Luokitusten ja merkintöjen yhdenmukaistamista ehdotetaan kasvinsuojeluaineille bifenatsaatti ja triflusulfuroni sekä teollisuuskemikaalille Direct ...
Edellinen 1 2 3 Seuraava 
Päivitetty 29.10.2013