• Tekstikoko aaa

Päivitetyt ohjeet CLP-kriteerien soveltamisesta julkaistu

5.12.2013

CLP-kriteerien soveltamisohjeen osa 2 fysikaalisista vaaroista sekä osa 3 terveysvaaroista on päivitetty vastaamaan CLP-asetuksen toisen ja neljännen teknisen mukautuksen muutoksia. Lisäksi on tehty muutoksia osaan 1 yleisistä luokitukseen ja merkintöihin liittyvistä periaatteista ja osaan 4 ympäristövaaroista sekä liitteisiin I-V. Ohjeet CLP-kriteerien soveltamisesta on saatavilla vain englanniksi.

ECHAn tiedote 25.11.2013 
Ohjeet CLP-kriteerien soveltamisesta (en)