• Tekstikoko aaa

Yhdenmukaisettu luokitusehdotus kasvinsuojeluaine triflumitsolille - kommentointimahdollisuus

21.3.2014

Kasvinsuojeluaineena käytettävälle triflumitsolille on ehdotettu yhdenmukaistettua luokitusta sekä terveys- että ympäristövaarojen osalta. Luokitusehdotusta voi kommentoida 2.5.2014 asti.

ECHAn riskinarviointikomitea (RAC) ottaa kommentit huomioon laatiessaan mielipidettään ehdotuksista komissiolle, joka päättää aineiden harmonisoiduista luokituksista ja merkinnöistä ja lisäämisestä CLP-asetuksen liitteen VI aineluetteloon.

ECHAn uutiskirje 19.3.2014
Julkisessa kuulemisessa olevat luokitusehdotukset ECHAn sivuilla