• Tekstikoko aaa

Yhdenmukaistettu luokitusehdotus 15 aineelle - kommentointimahdollisuus

2.1.2014

Yhdenmukaistettua luokitusta ehdotetaan 15 aineelle. Ehdotukset ovat julkisessa kuulemisessa ECHAn sivuilla. ECHAn riskinarviointikomitea (RAC) ottaa kommentit huomioon laatiessaan mielipidettään ehdotuksista komissiolle, joka päättää aineiden harmonisoiduista luokituksista ja merkinnöistä ja lisäämisestä CLP-asetuksen liitteen VI aineluetteloon.

Yhdenmukaistettua luokitusta on ehdotettu seuraaville aineille (sulkeissa julkisen kuulemisen päättyminen):

 • asetokloori (20.1.2014)
 • bordeaux-seos; kuparisulfaatin ja kalsiumdihydroksidin reaktiotuotteet (3.2.2014)
 • kupari(II)oksidi (3.2.2014)
 • kupari(II)hydroksidi (3.2.2014)
 • kuparilastut (päällystetty alifaattisella hapolla) (3.2.2014)
 • kuparisulfaattipentahydraatti (3.2.2014)
 • kuparitiosyanaatti (3.2.2014)
 • kupari(II)karbonaatti - kupari(II)hydroksidi (1:1) (3.2.2014)
 • dikuparikloriditrihydroksidi (3.2.2014)
 • kupari(I)oksidi (3.2.2014)
 • metyylijodidi; jodimetaani (20.1.2014)
 • N,N-dimetyyliasetamidi (27.1.2014)
 • perfluori-n-nonaanihappo ja sen suolat (27.1.2014)
 • bis(2,2,6,6-tetrametyyli-1-oktyylioksipiperidin-4-yyli)-1,10-dekaanidioaatin ja 1,8-bis[(2,2,6,6-tetrametyyli-4-((2,2,6,6-tetrametyyli-1-oktyylioksipiperidin-4-yyli)-dekaani-1,10-dioyyli)piperidin-1-yyli)oksi]oktaanin reaktiotuote (27.1.2014)
 • tetrakupariheksahydroksisulfaatti + hydraatti (3.2.2014)

Julkisessa kuulemisessa olevat luokitusehdotukset ECHAn sivuilla