• Tekstikoko aaa

Yhdenmukaistettu luokitusehdotus 2-(4-tert-butyylibentsyyli) propionialdehydille, 1,2-diklooripropaanille ja 3,7-dimetyyliokta-2,6-dieeni-nitriilille - kommentointimahdollisuus

2.12.2013

Pääasiassa hajusteena käytettävälle 2-(4-tert-butyylibentsyyli) propionialdehydille on ehdotettu yhdenmukaistettua luokitusta lisääntymiselle vaarallisena aineena. Luokitusehdotusta voi kommentoida 13.12.2013 asti. Lisätietoa ECHAn uutiskirjeessä 30.10.2013.

1,2-diklooripropaanin harmonisoituun luokitukseen CLP-asetuksen liitteessä VI ehdotetaan lisäystä syöpävaarallisuuden osalta. Ko. ainetta käytetään mm. välituotteena valmistettaessa kloorattuja kemikaaleja sekä liuotinpohjaisissa puhdistustuotteissa ja maalien ohenteissa. Luokitusehdotus on kommentoitavana 23.12.2013 asti. Ehdotuksesta löytyy lisätietoa ECHAn uutiskirjeestä 13.11.2013.

Hajusteena käytettävälle 3,7-dimetyyliokta-2,6-dieeni-nitriilille on ehdotettu yhdenmukaistettua luokitusta sukusolujen perimää vaurioittavana aineena. Luokitusehdotus on kommentoitavana 10.1.2014 asti. Lisätietoa löytyy ECHAn uutiskirjeestä 27.11.2013.

ECHAn riskinarviointikomitea (RAC) ottaa kommentit huomioon laatiessaan mielipidettään ehdotuksista komissiolle, joka päättää aineiden harmonisoiduista luokituksista ja merkinnöistä ja lisäämisestä CLP-asetuksen liitteen VI aineluetteloon.