• Tekstikoko aaa

Yhdenmukaistettu luokitusehdotus E-lasikuidulle, lasikuidulle ja disykloheksyyliftalaatille - kommentointimahdollisuus

10.3.2014

Yhdenmukaistettua luokitusta on ehdotettu E-lasikuidulle, lasikuidulle ja disykloheksyyliftalaatille. E-lasikuidulle ja lasikuidulle ehdotetaan yhdenmukaistettua luokitusta syöpävaarallisuuden osalta. Disykloheksyyliftalaatin osalta yhdenmukaistettu luokitusehdotus koskee vaarallisuutta lisääntymiselle ja ihoherkistävyyttä.

Luokitusehdotuksia voi kommentoida 22.4.2014 asti.

ECHAn riskinarviointikomitea (RAC) ottaa kommentit huomioon laatiessaan mielipidettään ehdotuksista komissiolle, joka päättää aineiden harmonisoiduista luokituksista ja merkinnöistä ja lisäämisestä CLP-asetuksen liitteen VI aineluetteloon.

ECHAn uutiskirje 5.3.2014
Julkisessa kuulemisessa olevat luokitusehdotukset ECHAn sivuilla