• Tekstikoko aaa

Yhdenmukaistettu luokitusehdotus tiaklopridille, tert-butyyli-hydroperoksidille ja kloraloosille

4.3.2014

Yhdenmukaistettua luokitusta on ehdotettu kasvinsuojelussa sekä biosidituotteissa käytetylle tiaklopridille ja teollisuuskemikaalille tert-butyyli-hydroperoksidi. Luokitusehdotuksia voi kommentoida 21.3.2014 asti. Lisätietoa luokitusehdotuksista ECHAn uutiskirjeessä 5.2.2014.

Myö rotanmyrkkynä käytettävälle kloraloosille on ehdotettu yhdenmukaistettua luokitusta. Luokitusehdotusta voi kommentoida 28.3.2014 asti. Lisätietoa kloraloosin yhdenmukaistetusta luokitusehdotuksesta ECHAn uusikirjeessä 12.2.2014.

ECHAn riskinarviointikomitea (RAC) ottaa kommentit huomioon laatiessaan mielipidettään ehdotuksista komissiolle, joka päättää aineiden harmonisoiduista luokituksista ja merkinnöistä ja lisäämisestä CLP-asetuksen liitteen VI aineluetteloon.

Julkisessa kuulemisessa olevat luokitusehdotukset ECHAn sivuilla