• Tekstikoko aaa

REACH

Haku
PäiväOtsikko
8.4.2013 Neuvonnan uusi esite lupamenettelystä
  REACH-asetuksen liitteessä XIV olevassa luvanvaraisten aineiden luettelossa mainittua ainetta ei voi tietyn päivämäärän jälkeen saattaa markkinoi...
22.3.2013 Muutoksia REACH-maksuasetukseen
  Euroopan komissio on muuttanut maksuasetusta täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 254/2013. Keskeisin muutos on, että rekisteröintiin ja luvanhakuu...
22.3.2013 Aineen arvioinnin toimintasuunnitelma päivitetty
  Aineen arvioinnin toimintasuunnitelman (ns. CoRAP-luettelon) ensimmäinen päivitys on nyt julkaistu. Luettelo sisältää 115 ainetta, joiden epäillä...
22.3.2013 Rajoitusta lyijystä ja sen yhdisteistä kuluttajatuotteissa ehdotettu - kommentointimahdollisuus
  Lyijylle ja sen yhdisteille kuluttajille tarkoitetuissa esineissä, jotka lapsi voi laittaa suuhun, on ehdotettu rajoitusta. Lyijyllä on osoitettu...
19.3.2013 Tukesin tiedustelu REACH-esirekisteröijille
  REACH-asetuksen mukaan esirekisteröidyt aineet, joita toimija valmistaa tai tuo maahan 100–1000 tonnia vuodessa, tulee rekisteröidä ennen 1.6.201...
12.3.2013 Erityistä huolta aiheuttavia aineita ehdotetaan 10 lisää - kommentointimahdollisuus
  Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) on julkaissut ehdotuksen, jossa esitetään 10 aineen määrittelemistä ns. erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi ...
18.2.2013 ECHAn esite aineen arvioinnista - vihjeitä rekisteröijille ja jatkokäyttäjille
ECHA on julkaissut uuden esitteen ”REACH-asetuksen mukainen aineen arviointi – vihjeita rekisteröijille ja jatkokäyttäjille", joka on saatavilla ka...
11.2.2013 ECHA julkaisee asiakirja-arviointia koskevat päätökset
  Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) on ryhtynyt julkaisemaan viime vuoden joulukuusta alkaen rekisteröinnin vaatimuksenmukaisuuden ja testausehdotus...
25.1.2013 ECHAn Stakeholders' Day 26.3.2013
Euroopan kemikaalivirasto järjestää kahdeksatta kertaa kaikille avoimen maksuttoman konferenssin "Stakeholders' Day" 26. maaliskuuta 2013 Helsingin...
18.1.2013 ECHA suosittaa 10 erityistä huolta aiheuttavaa ainetta luvanvaraiseksi
  Euroopan kemikaalivirasto on lähettänyt Euroopan komissiolle suosituksen lisätä 10 erityistä huolta aiheuttavaa (SVHC) ainetta kandidaattilistalt...
Päivitetty 16.5.2013