• Tekstikoko aaa

REACH

Haku
Edellinen ... 6 7 8 9 10  ... Seuraava 
PäiväOtsikko
26.3.2015 REACH lupamenettely käytettäessä aineita vähäisinä määrinä tai käytettäessä aineita varaosissa - kommentointimahdollisuus
Komissio selvittää mahdollisuuksia lupamenettelyn keventämiseen ja yksinkertaistamiseen, kun luvanvaraista ainetta käytetään vain vähäisiä määriä t...
25.3.2015 Arviointiin otettavien aineiden luettelo päivitetty vuosiksi 2015-17
Kemikaalivirasto (ECHA) on julkaissut verkkosivuillaan säännöllisesti päivitettävän yhteisön toimintasuunnitelman (CoRAP) vuosiksi 2015-2017 arvioi...
4.2.2015 Lista aineista, joihin voi kohdistua REACHin asiakirja-arviointi
ECHA alkaa julkaista listaa aineista, joiden rekisteröintiasiakirjoihin todennäköisesti kohdistuu vaatimustenmukaisuuden tarkistus. Tämä antaa mahd...
28.1.2015 REACH 2018 Roadmap julkaistu
Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) on julkaissut suunnitelman REACH 2018 Roadmap, jossa on kerrottu miten ECHA tukee yrityksiä vaiheittaisen rekister...
19.12.2014 Rajoitusehdotus perfluorioktaanihapolle (PFOA), sen suoloille ja PFOA-sukuisille aineille – kommentontimahdollisuus
Saksa ja Norja ovat ehdottaneet valmistuksen, käytön ja markkinoille saattamisen rajoitusta perfluorioktaanihapolle (PFOA), sen suoloille ja aineil...
18.12.2014 Kandidaattilistalle lisätty kuusi uutta ainetta
Euroopan kemikaalivirasto on täydentänyt lupamenettelyn kandidaattilistaa kuudella uudella erityistä huolta aiheuttavalla aineella (SVHC-aineella)....
13.10.2014 ECHAn sivuilla tietoa aineista, joille harkitaan riskinhallintatoimia
ECHA julkaisee sivuillaan tietoa aineista, joille viranomaiset harkitsevat riskinhallintatoimia sekä tietoa harkituista toimista riskin hallitsemis...
23.9.2014 ECHA ehdottaa 22 ainetta luvanvaraiseksi - kommentointimahdollisuus
Euroopan kemikaalivirasto on julkaissut ehdotuksen 22 erityistä huolta aiheuttavan aineen lisäämisestä luvanvaraisten aineiden listalle REACH-liitt...
16.9.2014 Erityistä huolta aiheuttavia aineita ehdotetaan 10 lisää - kommentointimahdollisuus
Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) on julkaissut ehdotuksen, jossa esitetään kymmenen aineen määrittelemistä ns. erityistä huolta aiheuttaviksi ainei...
27.8.2014 Yhdeksän ainetta lisätty lupamenettelyyn
EU:n virallisessa lehdessä 19.8.2014 on julkaistu asetus (EU) N:o 895/2014, jossa on lueteltu yhdeksän erityistä huolta aiheuttavaa ainetta REACH-a...
Edellinen ... 6 7 8 9 10  ... Seuraava 
Päivitetty 16.5.2013