• Tekstikoko aaa

REACH

Haku
Edellinen ... 6 7 8 9 10  ... Seuraava 
PäiväOtsikko
22.8.2014 Komission tiedonanto neljää ftalaattia (DEHP, DBP, BBP ja DIBP) koskevan rajoitusehdotuksen hylkäämisestä
Komissio on saanut päätökseen arvioinnin, jossa se selvitti tarvetta laajentaa REACH-asetuksen (EY) N:o 1907/2006 nojalla annettua neljää ftalaatti...
22.8.2014 ECHAlta opas käyttöturvallisuustiedotteiden ja altistumisskenaarioiden käyttäjille
ECHA on julkaissut sähköisen interaktiivisen oppaan "eGuide for safety data sheets and exposure scenarios", joka sisältää tietoa käyttöturvallissuu...
20.8.2014 Komissio hyväksyi ensimmäisen luvan REACH/14/1/0
Komissio hyväksyi ensimmäisen REACH-asetuksen (EY) N:o 1907/2006 artiklan 62 mukaisen lupahakemuksen 9.8.2014. Brittiläisyhtiö Rolls Royce haki lup...
14.8.2014 Aineiden EC-luettelo ECHAn verkkosivuilla
EC-luettelo on julkaistu ECHAn verkkosivulla. Luettelo sisältää Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelon (EINECS -...
14.8.2014 ECHAlta uusi käytännön opas välituotteista
ECHA on julkaissut uuden käytännön oppaan "How to assess whether a substance is used as an intermediate under strictly controlled conditions and ho...
29.7.2014 Aineet esineissä - REACH-asetuksen tulkinta arvioitavana Unionin tuomioistuimessa
Ranska on pyytänyt Unionin tuomioistuimelta ennakkoratkaisua lainsäädännön tulkinnasta liittyen esineessä olevaan ns. erityistä huolta aiheuttavan ...
18.6.2014 Kandidaattilistalle lisätty neljä uutta ainetta
Euroopan kemikaalivirasto on täydentänyt lupamenettelyn kandidaattilistaa neljällä uudella erityistä huolta aiheuttavalla aineella (SVHC-aineella)....
20.5.2014 PAH-yhdisteiden markkinoille saattamista kuluttajatuotteissa rajoitetaan
REACH-asetuksen liitteen XVII polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä (PAH-yhdisteitä) koskevaa rajoitusta laajennetaan EU-asetuksella N:o 1272/2013 ...
7.5.2014 Arviontiin otettavien aineiden luettelo päivitetty vuosiksi 2014-16
Kemikaalivirasto (ECHA) on julkaissut verkkosivuillaan säännöllisesti päivitettävän yhteisön toimintasuunnitelman (CoRAP) vuosiksi 2014-2016 arvioi...
24.4.2014 ECHA tiedottaa REACH-rekisteröijiä puutteista aineen identiteetissä
ECHA on lähettänyt kirjeitä rekisteröijille puutteista aineen identiteetissä, jotka on havaittu rekisteröintiasiakirjojen automaattisessa IT-seulon...
Edellinen ... 6 7 8 9 10  ... Seuraava 
Päivitetty 16.5.2013