• Tekstikoko aaa

REACH

Haku
Edellinen ... 6 7 8 9 10  ... Seuraava 
PäiväOtsikko
10.4.2014 REACH-rekisteröijien valmistauduttava aineen arvioinnin päätösluonnosten kommentointiin
ECHA lähettää rekisteröijille REACH aineen arvioinnin päätöksiä huhtikuun lopulla. Vuonna 2013 jäsenmaat ovat arvioineet 47 rekisteröidyn aineen ma...
21.3.2014 Muutosehdotus krysotiiliä koskevaan rajoitukseen - kommentointimahdollisuus
Nykyisessä asbestikuituja koskevassa rajoituksessa (nimike 6 REACH-asetuksen liitteessä XVII) on säädetty poikkeuksesta eletrolyysilaitteiden kryso...
21.3.2014 Rajoitusehdotus kadmiumille ja sen yhdisteille taiteilijaväreissä - kommentointimahdollisuus
Kadmiumille ja sen yhdisteille on ehdotettu markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia taiteilijaväreissä. Ehdotusta voi kuka tahansa kommentoi...
6.3.2014 Erityistä huolta aiheuttavia aineita ehdotetaan neljä lisää - kommentointimahdollisuus
Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) on julkaissut ehdotuksen, jossa esitetään neljän aineen määrittelemistä ns. erityistä huolta aiheuttaviksi aineiks...
17.2.2014 ECHA suosittaa viittä erityistä huolta aiheuttavaa ainetta luvanvaraiseksi
Euroopan kemikaalivirasto on lähettänyt Euroopan komissiolle suosituksen lisätä 5 erityistä huolta aiheuttavaa (SVHC) ainetta kandidaattilistalta l...
20.1.2014 Vuoden 2010 REACH-rekisteröintien vaatimustenmukaisuus tarkistettu – rekisteröinneissä paljon puutteita
ECHA on tarkistanut rekisteröintimääräaikaan 2010 mennessä yli tuhannen yli 100 tonnin tonniluokassa toimitetun rekisteröintiasiakirjan vaatimusten...
19.12.2013 Kandidaattilistalle lisätty 7 uutta ainetta
Euroopan kemikaalivirasto on täydentänyt lupamenettelyn kandidaattilistaa seitsemällä uudella erityistä huolta aiheuttavalla aineella (SVHC-aineell...
9.12.2013 ECHAn ohjetta jatkokäyttäjille sekä ohjetta käyttöturvallisuustiedotteista päivitetty
Ohjeet jatkokäyttäjille (Guidance for downtream users) on päivitetty ottaen huomioon kokemukset ja parhaat käytännöt jatkokäyttäjien velvollisuuksi...
29.10.2013 Rajoitusta N-metyylipyrrolidonille ehdotettu - kommentointimahdollisuus
N-metyylipyrrolidonin (NMP) valmistukselle ja käytölle on ehdotettu rajoitusta. Ehdotusta voi kuka tahansa kommentoida ECHAlle 18.3.2014 mennessä, ...
29.10.2013 Rajoitusta nonyylifenoleista ja nonyylifenolietoksylaateista tekstiileissä ehdotettu – kommentointimahdollisuus
Nonyylifenoleille ja nonyylifenolietoksylaateille tesktiileissä on ehdotettu rajoitusta.  Huolen aihe on ko. aineiden haittavaikutukset vesiympäris...
Edellinen ... 6 7 8 9 10  ... Seuraava 
Päivitetty 16.5.2013