• Tekstikoko aaa

Arviointiin otettavien aineiden luettelo päivitetty vuosiksi 2016-18

23.3.2016

Kemikaalivirasto (ECHA) on julkaissut 22.3. verkkosivuillaan säännöllisesti päivitettävän yhteisön toimintasuunnitelman (CoRAP) vuosina 2016-2018 arvioitavista aineista. Luetteloon on valittu 54 uutta ainetta alustavan riskinarvion perusteella. Luettelon yhteydessä julkaistaan perustelupaperi, josta selviää tarkemmin arviointiohjelmaan valinnan perusteet. Edelliseltä vuodelta luettelossa on lisäksi  84 arvioitavaa ainetta. Aineen arviointi kestää 12 kk luettelon julkaisemisesta. Kunkin aineen rekisteröijiä kehotetaan toimimaan koordinoidusti sekä olemaan yhteydessä arvioivaan jäsenmaahan.

Lisätietoa
ECHAn tiedote 22.3.2016
CoRAP luettelo 2016-18 [PDF]
CoRAP-toimintasuunnitelma ECHAn sivuilla