• Tekstikoko aaa

Kandidaattilistalle lisätty kaksi uutta ainetta

17.6.2015

Euroopan kemikaalivirasto on täydentänyt lupamenettelyn kandidaattilistaa kahdella uudella erityistä huolta aiheuttavalla aineella (SVHC-aineella). Kandidaattilistalla on nyt 163 ainetta, joista 31 on sisällytetty luvanvaraisten aineiden luetteloon.

Ensimmäinen lisätyistä nimikkeistä kattaa joukon alkyylidiestereitä (EC 271-094-0; EC 272-013-1), jotka sisältävät ≥ 0,3 % diheksyyliftalaattia (EC No. 201-559-5). Nimike lisättiin kandidaattilistalle lisääntymiselle vaarallisten ominaisuuksien perusteella. Näitä aineita käytetään esimerkiksi pehmittiminä ja voiteluaineina, mukaan lukien käyttö liimoissa , pinnoitteissa, rakennusmateriaaleissa, polymeerikalvoissa, PVC-yhdisteissä ja taiteilijatarvikkeissa (esim. muovailuvaha ja sormivärit).

Toinen lisäys on tehty ryhmänimikkeenä ominaisuuksilla erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä. Tämä ryhmä kattaa esim. kauppanimellä ”karanal” tunnetun tuotteen, jota käytetään hajusteissa.

Velvoitteet, joita aineiden lisääminen kandidaattilistalle aiheuttaa yrityksille, voivat koskea aineita sellaisenaan, seoksissa tai esineissä.

Lisätietoa
ECHAn tiedote 15.6.2015
Kandidaattilista ECHAn sivuilla
Kandidaattilistan aineita koskevat velvollisuudet