• Tekstikoko aaa

Käyttöturvallisuustiedotetta koskevat vaatimukset kesäkuusta 2015

10.6.2015

Käyttöturvallisuustiedotteet tulee laatia REACH-asetuksen (EU-asetus 1907/2006) liitteen II mukaisesti. Liitettä II on muutettu CLP-asetuksen 59 artiklan 5 kohdalla sekä EU-asetuksilla 453/2010 ja 2015/830. Kesäkuun 2015 alusta sovelletaan EU-asetuksen 2015/830 vaatimuksia. Jos kuitenkin käyttöturvallisuustiedote on toimitettu mille tahansa vastaanottajalle ennen kesäkuuta 2015, voidaan tätä käyttöturvallisuustiedotetta käyttää toukokuun 2017 loppuun. On kuitenkin muistettava, että käyttöturvallisuustiedote on välittömästi saatettava ajan tasalle kun tulee saataville uusia mm. riskinhallintaan, vaaroihin, rajoituksiin tai lupiin liittyviä uusia tietoja.

Koska ennen kesäkuuta 2015 markkinoille saatettuja väistyvän tavan mukaan merkittyjä ja pakattuja seoksia voidaan myydä vielä 1.6.2017 asti, näille voidaan vielä käyttää ennen kesäkuuta 2015 toimitettuja käyttöturvallisuustiedotteita väistyvällä luokituksella ja väistyvillä merkinnöillä. Samoin jos ennen kesäkuuta 2015 toimitetussa seoksen käyttöturvallisuustiedotteessa on ilmoitettu väistyvä luokitus CLP-luokituksen lisäksi, ei tuota väistyvää luokitusta tarvitse poistaa. Oleellista on, että käyttöturvallisuustiedotteesta löytyvät vastaavat merkinnät kuin pakkauksessa ja tätä vastaava luokitus.

EU-asetus 2015/830
EU-asetus N:o 453/2010