• Tekstikoko aaa

Lyijyn ja sen yhdisteiden käyttöä esineissä rajoitetaan

9.6.2015

Komission asetuksessa (EU) 2015/628 on säädetty pitoisuusraja lyijylle esineissä ja niiden kosketettavissa olevissa osissa, jotka lapsi voi laittaa suuhun. Lyijypitoisuuden tulee olla alle 0,05 painoprosenttia. Rajoitusta ei sovelleta, jos voidaan osoittaa että lyijyä vapautuu enintään 0,05 µg/cm2 tunnissa. Rajoitusta sovellettaessa katsotaan, että lapset voivat viedä suuhunsa kappaleen, joka on jossakin suunnassa pienempi kuin 5 cm. Rajoitusta ei sovelleta mm. avaimiin, lukkoihin ja soittimiin, joiden valmistamiseen ei ole sopivia lyijyn vaihtoehtoja.

Uudella asetuksella laajennetaan voimassa olevaa REACH-asetuksen liitteen XVII rajoitusta 63, jossa on rajoitettu lyijyn ja lyijy-yhdisteiden markkinoille saattamista ja käyttöä koruissa. Uusia vaatimuksia sovelletaan esineisiin, jotka saatetaan ensimmäistä kertaa EU-markkinoille 1.6.2016 alkaen. Lisätietoa vaatimuksista ja poikkeuksista löytyy asetustekstistä.

Rajoituksen asettaminen katsottiin tarpeelliseksi, koska toistuva altistuminen suuhun viedyistä lyijyä ja lyijy-yhdisteitä sisältävistä esineistä vapautuvalle lyijylle voi johtaa vakaviin ja pysyviin neurobehavioraalisiin ja neurologisen kehityksen häiriöihin, joille lapset ovat erityisen alttiita.