• Tekstikoko aaa

Muutoksia lisääntymismyrkyllisyyttä koskeviin tietovaatimuksiin

27.4.2015

Laajennettu yhden sukupolven lisääntymismyrkyllisyystutkimus (EOGRTS) on lisätty REACH-rekisteröinnin tietovaatimuksiin liitteisiin VIII, IX ja X. ECHA tulee tarkistamaan testausehdotukset ja rekisteröintiasiakirjojen vaatimustenmukaisuuden tämän mukaisesti ja kehottaa rekisteröijiä tutustamaan uusiin tietovaatimuksiin. Asiaankuuluvia rekisteröijiä tullaan tiedottamaan uusista tietovaatimuksista ja niihin liittyvistä menettelyistä REACH-IT:n kautta.

Lisääntymismyrkyllisyyttä koskevan ohjeen päivitys on käynnissä ja luonnos on jo julkaistu ECHAn sivuilla.

REACH-liitteiden VIII, IX ja X muutoksista on säädetty komission asetuksessa (EU) 2015/282. Uudet tietovaatimukset tulivat voimaan 13.3.2015.

Lisätietoa
ECHAn tiedote 25.3.2015
Ohjeluonnokset ECHAn sivuilla
Komission asetus (EU) 2015/282