• Tekstikoko aaa

Rajoitusehdotus metanolille - kommentointimahdollisuus

1.4.2015

Puola ehdottaa metanolia sisältävien tuulilasinpesunesteiden ja denaturoidun alkoholin markkinoille saattamisen rajoittamista, kun metanolin pitoisuus on 3 painoprosenttia tai enemmän. 

Ehdotetun rajoituksen tarkoitus on estää tuulilasinpesunesteiden ja denaturoidun alkoholin  väärinkäytöstä aiheutuvia myrkytyksiä.

Kuka tahansa voi lähettää rajoitusehdotukseen liittyviä tietoja ECHAlle 18.9.2015 mennessä, mutta kommentteja toivotaan jo 18.5.2015 mennessä, jotta ne voidaan ottaa mahdollisimman hyvin huomioon rajoitusehdotuksen käsittelyn aikana. Kommentointi tapahtuu ECHAn sivuilla olevalla lomakkeella. ECHAn riskinarviointikomitea ja sosioekonomisesta analyysista vastaava komitea ottavat kommentit huomioon antaessaan lausuntonsa ehdotetusta rajoituksesta. Lopullisen päätöksen rajoituksen hyväksymisestä ja sen lisäämisestä REACH-asetukseen tekee Euroopan komissio.

Rajoitusehdotus ja kommentointi ECHAn sivuilla