Toimivaltaisten viranomaisten tehtävät ja velvollisuudet

Kemikaalilain mukaisesti Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) toimii CLP-asetuksen N:o 1272/2008 toimivaltaisena viranomaisena. Toimivaltainen viranomainen vastaa CLP-asetuksessa sille osoitetuista tehtävistä. Tukes vastaa kansallisen REACH&CLP- neuvontapalvelun järjestämisestä ja on vastuussa tietyistä toimenpiteistä, kuten yhdenmukaistettua luokitusta ja merkintöjä koskevista ehdotuksista.

Päivitetty 30.8.2013