Jakelijan tehtävät ja velvollisuudet

Jakelija on EU-alueelle sijoittunut luonnollinen tai oikeushenkilö, myös vähittäismyyjä, joka ainoastaan varastoi ja saattaa markkinoille aineen sellaisenaan tai valmisteessa, kolmansien osapuolten puolesta.

Jakelijan velvollisuutena on välittää saamansa tieto toimitusketjussa molempiin suuntiin. Lisäksi on noudatettava REACH-asetuksen liitteen XVII mukaisia rajoituksia.