• Tekstikoko aaa

Biosidirekisteri

  • Mikä on R4BP?

    R4BP on lyhenne sanoista Register for Biocidal Products. Se on EU:n biosidivalmisterekisteri, jonne tallennetaan päätökset myönnetyistä, kielletyistä, muutetuista, uusituista ja perutuista biosidivalmisteluvista. Rekisterin osoite on: https://r4bp.echa.europa.eu/r4bp-web-industry/

    R4BP-biosidivalmisterekisteriä käytetään hakemusten toimittamiseen ja tietojen vaihtoon hakijan, kemikaaliviraston (ECHA), jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten ja Euroopan komission välillä. Sitä käytetään myös julkisen tiedon jakamiseen yleisölle.

Päivitetty 14.8.2013