• Tekstikoko aaa

Soveltamisala ja poikkeukset

 • Koskeeko CLP-asetus esineitä?

  CLP-asetus koskee räjähteiden vaaraluokkaan kuuluvia esineitä, jotka on määritelty CLP-asetuksen liitteessä I olevassa 2.1 jaksossa sekä tietyissä tapauksissa aineita esineissä.

  Ennen kuin räjähteiden vaaraluokkaan kuuluvat esineet saatetaan markkinoille, ne tulee luokitella, merkitä ja pakata CLP-asetuksen aineita ja seoksia koskevien sääntöjen mukaisesti.

  Esineet, jotka valmistetaan ja saatetaan markkinoille räjäytys- tai pyroteknisiin tarkoituksiin, on merkittävä ja pakattava ainoastaan räjähteitä koskevien vaatimusten mukaisesti.

  Esineiden tuottajien ja maahantuojien tulee luokitella CLP-asetuksen mukaisesti ne esineissä olevat aineet, jotka on REACH-asetuksen mukaisesti rekisteröitävä tai ilmoitettava.

  Esineen maahantuojan tulee tehdä CLP-luokitusilmoitus esineen sisältämästä REACH-asetuksen mukaisesti rekisteröitävästä aineesta Euroopan kemikaalivirastoon kuukauden kuluessa maahantuonnista, jos tietoja ei ole jo toimitettu REACH-rekisteröinnin osana.