• Tekstikoko aaa

Toimijoiden velvollisuudet

  • Onko jakelijalla aineiden ja seosten luokitusvelvollisuus?

    Ei. Jos aine tai seos luokitellaan vaaralliseksi, jakelijan on ennen aineen tai seoksen markkinoille saattamista varmistettava, että aine tai seos on merkitty CLP-asetuksen III osaston ja pakattu IV osaston säännösten mukaisesti. Täyttäessään merkintä- ja pakkaamisvelvollisuuttaan jakelijat voivat käyttää aineelle tai seokselle luokitusta, jonka toinen toimitusketjun toimija on tehnyt CLP-asetuksen II osaston mukaisesti.