• Tekstikoko aaa

Aineet esineissä

 • Onko esineiden toimittajan ilmoitettava vastaanottajalle esineen sisältämät aineet?

  Esineen toimittajan tulee tiedottaa esineen vastaanottajaa esineen sisältämästä erityistä huolta aiheuttavasta aineesta (SVHC-aineesta), jos esine sisältää erityistä huolta aiheuttavaa ainetta yli 0,1 painoprosenttia (REACH-asetus, artikla 33). Esineen toimittajan on tällöin annettava esineen vastaanottajalle riittävät saatavilla olevat tiedot (vähintään aineen nimi) esineen turvallisen käytön mahdollistamiseksi. Tiedot on toimitettava myös kuluttajalle, jos kuluttaja niitä pyytää. Tiedot on toimitettava kuluttajalle 45 päivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi tunnistetut aineet löytyvät Euroopan kemikaaliviraston sivuilla olevasta kandidaattilistasta.

  Tietojen antamisen muodosta ei ole säädetty ja se vaihteleekin toimittajakohtaisesti sekä tietojen sisällön että vastaanottajan mukaan. Kuluttajalle tiedotettaessa vakiomuotoiset vastauskirjeet tai etikettitiedot saattavat olla sopiva väline, kun taas ammattikäyttäjälle tiedot voi olla parempi antaa erillisinä käyttöohjeina tai linkkeinä toimittajan verkkosivuille.

  Kandidaattilista päivittyy pari kertaa vuodessa ja siten tiedottamisvelvoite voi tulla koskemaan esineitä, joista ei ole aiemmin toimitusketjussa tarvinnut tiedottaa.

  Lisätietoa esitteessä Kandidaattilistan aineita koskevat velvollisuudet sekä ECHAn esineissä olevia aineita koskevassa toimintaohjeessa (kappale 5).    

 • Onko rautavalu esine?

  Rautavalu katsotaan REACH-asetuksen mukaiseksi esineeksi, jos sen muoto, pinta tai rakenne määrittää sen käyttötarkoitusta enemmän kuin sen kemiallinen koostumus. Esimerkiksi valuharkko ei ole esine, kun taas vesiposti on.

 • Onko rautaharkko aine?

  Rautaharkko on aine, jos siihen ei ole lisätty muita aineita jolloin siitä tulee seos.