• Tekstikoko aaa

Esirekisteröinti

 • Miten menetellä, jos esirekisteröinti on tekemättä?

  Jos yrityksen olisi pitänyt esirekisteröidä aine 1.6.-1.12.2008 välisenä aikana, mutta esirekisteröinti on jäänyt tekemättä, yritys ei saa valmistaa, tuoda maahan eikä toimittaa asiakkailleen ko. ainetta ennen kuin se on hyväksytysti rekisteröinyt aineen. Tässä tapauksessa rekisteröinnin ensimmäinen vaihe on ns. tiedustelun (inquiry) tekeminen Euroopan kemikaalivirastoon (ECHAan). Tiedustelun tekemisestä löytyy tietoa ECHAn sivuilta.

 • Koituuko maksuja, jos esirekisteröityä ainetta ei rekisteröidäkään?

  Rekisteröinnin yhteydessä maksetaan rekisteröintimaksu. Mikäli ei ole velvoitetta rekisteröidä esirekisteröityä ainetta, ei luonnollisesti tarvitse maksaa rekisteröintimaksua.  

 • Milloin myöhäinen esirekisteröinti on mahdollista?

  Jos yritys valmistaa tai maahantuo vaiheittain rekisteröitävää ainetta ensimmäisen kerran yhden tonnin tai yli vuodessa 1.12.2008 jälkeen, yrityksen on mahdollista tehdä ns. myöhäinen esirekisteröinti 6 kk kuluessa siitä, kun rekisteröintivelvollisuuden piiriin kuuluvan  vaiheittain rekisteröitävän aineen valmistus tai maahantuonti saavuttaa yhden tonnin vuodessa ja viimeistään 12 kuukautta ennen varsinaista rekisteröintiaikaa eli 30.11.2009, 31.5.2012 tai 31.5.2017. Ensimmäisen ja toisen rekisteröintimääräajan aineille myöhäinen esirekisteröinti ei siis enää ole mahdollista (rekisteröintimääräajat). 

 • Kuinka paljon esirekisteröinti maksaa?

  Esirekisteröinti on ilmaista.

 • Miten esirekisteröinnin jälkeen saan tiedon aineen mahdollisista muista rekisteröijistä?

  Saman aineen esirekisteröineet yritykset saavat toistensa yhteystiedot REACH IT -tietojärjestelmän kautta. Saman aineen esirekisteröineet yritykset muodostavat tietojenvaihtofoorumin (SIEF - Substance Information Exchange Forum), jonka muodostamisesta ja tehtävistä löytyy tietoa ECHAn SIEF-verkkosivulta.