• Tekstikoko aaa

Kemikaaliturvallisuusraportti

 • Milloin kemikaaliturvallisuusarviointi tulee tehdä ja kuka sen tekee?

  Aineen valmistajan tai maahantuojan on tehtävä kemikaaliturvallisuusarviointi ja laadittava kemikaaliturvallisuusraportti rekisteröitävästä aineesta artiklan 14 mukaisesti, jos valmistus-/maahantuontimäärä on vähintään 10 tonnia vuodessa. Kemikaaliturvallisuusarviointi tehdään osana rekisteröintiprosessia.

  Jatkokäyttäjän on laadittava kemikaaliturvallisuusraportti artiklan 37 mukaisesti, jos jatkokäyttäjän käyttöä ei ole huomioitu käyttöturvallisuustiedotteen altistumisskenaariossa. Raporttia ei tarvitse laatia, jos
  - käyttöturvallisuustiedotetta ei ylipäätään vaadita artiklan 31 mukaisesti 
  - kemikaaliturvallisuusraporttia ei vaadita toimittajalta artiklan 14 mukaisesti
  - jatkokäyttäjän käyttö on alle tonnin vuodessa
  - jatkokäyttäjän käyttöoosuhteet ovat vähintään tälle toimitetun käyttöturvallisuustiedotteen edellytysten mukaiset
  - aineen pitoisuus on jatkokäyttäjän valmistamassa seoksessa pienempi kuin artiklan 14 kohdan 2 alin raja-arvo
  - käyttö on tuote- ja prosessisuuntautunutta tutkimusta ja kehittämistä varten, ja siitä aiheutuvat terveys- ja ympäristöriskit ovat riittävän hyvin hallinnassa

  Myös esineiden valmistajan tai maahantuojan on tehtävä kemikaaliturvallisuusarviointi esineiden sisältämästä rekisteröitävästä aineesta, kun ainetta on esineissä vähintään 10 tonnia vuodessa.

 • Tuleeko kemikaaliturvallisuusarviointi tehdä, jos ainetta ei luokitella vaaralliseksi?

  Kemikaaliturvallisuusarviointi tulee tehdä REACH-rekisteröitävistä ainesta, joita valmistetaan tai tuodaan EU:n alueelle vähintään 10 tonnia per vuosi riippumatta siitä onko aine luokiteltu vaaralliseksi vai ei. Kemikaaliturvallisuusarviointia ei tarvitse suorittaa seoksessa olevasta aineesta, jos aineen pitoisuus seoksessa on pienempi kuin artiklan 14 kohdan 2 alin raja-arvo.

  Sen sijaan kemikaaliturvallisuusarvioinnin laajuus riippuu aineen luokituksesta. Jos ainetta ei luokitella vaaralliseksi, niin silloin aineelle altistumista ei tarvitse arvioida.

 • Kemikaaliturvallisuusarvioinnin tonniraja on 10 tonnia vuodessa. Koskeeko tämä raja valmistusta ja maahantuontia vai käyttöä?

  Valmistaja tai maahantuoja tekee kemikaaliturvallisuusarvioinnin ja laatii -raportin kaikista rekisteröitävistä aineista, jos rekisteröijä valmistaa tai tuo ainetta maahan (yhteisön alueelle) yhteensä vähintään kymmenen tonnia vuodessa (artikla 14). Jatkokäyttäjällä on kuitenkin mahdollisuus laatia oma kemikaaliturvallisuusraportti artikla 37(4) mukaisesti tietylle käyttötavalle, jolloin hän on velvollinen ilmoittamaan määrätyt tiedot suoraan kemikaalivirastolle (artikla 38). Jatkokäyttäjä on vapautettu raportin laatimisesta mm. jos se käyttää ainetta alle yhden tonnin vuodessa.