• Tekstikoko aaa

Ainoa edustaja

 • Kuka voi toimia ainoana edustajana?

  EU:n ulkopuolisen valmistajan nimittämä EU-alueella toimiva oikeushenkilö voi toimia ainoana edustajana. Hänellä on oltava riittävä kokemus aineiden käsittelystä käytännössä ja niihin liittyvästä tiedosta, jotta tämä kykenee hoitamaan ainoanan edustajana maahantuojien velvollisuudet. Lisätietoa löytyy rekisteröintä koskevien toimintaohjeiden kappaleesta 2.1.2.5. Linkki ohjeeseen löytyy ECHAn sivuilta.

 • Kuka voi nimittää ainoan edustajan?

  EU:n ulkopuolinen valmistaja (luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö), joka valmistaa ainetta, sekoittaa seoksen tai valmistaa esineen, jota tuodaan Euroopan unioniin, voi nimittää ainoan edustajan täyttämään maahantuojien rekisteröintivelvollisuudet. Nimeämisestä on tiedotettava asiaankuuluvia maahantuojia. Ainoa edustaja on vastuussa kaikista maahantuojien velvollisuuksista, ei pelkästään rekisteröintivelvollisuuksista. Lisätietoa löytyy rekisteröintä koskevien toimintaohjeiden kappaleesta 2.1.2.5. Linkki ohjeeseen löytyy ECHAn sivuilta.

 • Voiko ainoa edustaja edustaa useampaa kuin yhtä yritystä?

  Ainoa edustaja voi edustaa useaa EU:n ulkopuolista aineen valmistajaa, seoksenn formuloijaa tai esineen tuottajaa. Lisätietoa löytyy rekisteröintä koskevien toimintaohjeiden kappaleesta 2.1.2.5. Linkki ohjeeseen löytyy ECHAn sivuilta.

 • Miten tulee toimia ainoan edustajan vaihtuessa?

  Euroopan kemikaalivirasto katsoo, että oikeushenkilö (legal person) muuttuu, kun ainoa edustaja (only representative, OR) vaihtuu. Uuden OR:n on todistettava, että EU:n ulkopuolisen valmistaja on nimennyt hänet ainoaksi edustajakseen, ja että aikaisempi OR on muutoksen hyväksynyt. Esirekisteröintitietojen päivitys on ilmaista. Jos aikaisempi OR on jo rekisteröinyt aineita, rekisteröintitietojen päivityksestä peritään maksu, joka riippuu EU:n ulkopuolisen yrityksen koosta, jota OR edustaa.