• Textstorlek aaa

REACH-förordningen

Europaparlamentets och rådets förordning nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH-förordningen) publicerades i EU:s officiella tidning den 30 december 2006. Efter detta har förordningen rättats och ändrats i flera repriser.

Hämta förordningstexten, ändringar och konsoliderade versioner i EUR-Lex

Gällande verkställandet av REACH-förordningen har dessutom offentliggjorts följande förordningar av kommissionen:

  • Kommissionens förordning om de avgifter som ska betalas till Europeiska kemikaliemyndigheten nr 340/2008
  • Kommissionens förordning om testmetoder nr 440/2008
  • Komissionens genomförandeförordning (EU) 2016/9 om genemsamt inlämnande och utnyttjande av data